Smartlog v3 » Boganmeldelse
Opret egen blog | Næste blog »

Boganmeldelse

Nyt om bøger og boganmeldelser

Tror muslimer at jorden er flad?

23. Apr 2006 18:02, ole

Tror muslimer at jorden er flad? er et opslagsværk af den danske muslim Aminah Tønnsen. I bogen giver Aminah Tønnsen sit bud på svar på 100 spørgsmål om islam og korarens tekst. - Bogen kan godt læses igennem fra enden til anden, men er langt mere velegnet til opslag når du mangler svaret på et spørgsmål.

Denne opslagsbog henvender sig til alle, der gerne vil have opdateret deres viden om islam og de muligheder, Koranen giver mennesker for at leve i pagt med tiden - uden at give køb på troens åndelige og etiske grundlag.
Forfatteren skelner klart mellem Koranens ord og de kulturelle leveregler, som for mange - muslimer som ikke-muslimer - er blevet synonymt med et liv som muslim. Med baggrund i Koranen og fortolket ind i det 21. århundredes virkelighed gives svar på mange af de spørgsmål, der igen og igen stilles i den offentlige debat, F.eks.:

Er islam en kvindeundertrykkende religion?
Hvad siger koranen om kønsroller?
Hvorfor bærer nogle muslimske kvinder tørklæde?
Hvilken betydning har billedforbudet?
Hvad siger Koranen om krig og fred?
Hvad er en imam?
Foreskriver islam æresdrab?
Hvad er en fatwa?
Hvorledes foregår en halal-slagtning?
Hvad betyder jihad?
Hvem var profeten Muhammed?
Må muslimer begå selvmord - og tillader islam selvmords- og terroraktioner?

Muslimer, islam og hjernevask
Tror muslimer at jorden er flad?


Aminah Tønnsen drager flere gange i bogen nogle meget underlige konklusioner. Fx under spørgsmål 21: Hvad siger islam om dyreværn? Her står: "Slagtning af dyr til fortæring bør foregå på den for dyrene mindst smertefulde måde (-> halal-slagtning)" - Det er kun få år siden (1997 og 1999) vi i tv så hvordan en kog der blev halalslagtet meget tydeligt led meget imens blodet langsomt løb ud af dyret. Koen spjættede og gispede i sit eget dampende blod og den døende ko vendte det hvide ud af øjnene, det var meget tydeligt at det er langt mere smerteligt end den almindeligt anvendte metode i Danmark.

Senere i samme svar skriver Aminah Tønnsen at "... nedsænkning af levende krebsdyr i kogende vand,..." "... bør ej heller forekomme, idet det udsætter dyr for unødig lidelse og smerte." selvom langt de fleste ved at krebsdyr dør meget hurtigt ved denne metode.

Begge er ikke direkte svar fra koranen men Aminah Tønnsen svar på hvordan koranen skal forstås. Her når vi til et andet meget væsentligt punkt. Blot fordi man lærer bogen udenad, så kan det ikke bruges til så meget idet muslimer (som kristne, og buddhister) tolker den samme tekst forskelligt og lægger mere vægt på forskellige ting. Bogen er altså ikke en bog som giver svar på hvordan alle muslimer opfatter og forstår tingene, men hvordan Aminah Tønnesen og måske nogle andre opfatter og forstår det.

Fx. findes der højt respekterede lærde muslimer som går ind for midlertidiger ægteskaber (ikke meget længere end et samleje vare) og der findes andre som helt er modstandere af dette. Du må således ikke tro at når du kan svaret på teksten at du så ved hvad koranen og de andre hellige skrifer for muslimer siger. (kilde: De retfærdige - En islamisk stafet af Martin Krasnik).

Bogen bære tydeligt præg af at det er en "salgsbog/reklame" for islam. Mange af de spørgsmål og svar der findes i bogen er ikke interessante for andre end muslimer selv, det er ikke spørgsmål som ateister eller folk under en anden religion vil stille. Efter læsningen af bogen sidder jeg tilbage med den helt klare fornemmelse at bogen er skrevet for at Aminah Tønnsen skal være en god muslim (som omfatter at udbrede islam).

Bogen havde været langt mere interessant om det havde været en religionshistoriker som havde svaret på nogle spørgsmål. Bogen forholder sig næsten ikke krisk til noget som helst, og alle fortolkningerne er fortolket sådan at de vækker mindst mulig opstand i Danmark. I Sauidi Arabien vil mange af fortolkningerne ikke være helt anderledes.

Om en religionshistoriker havde skrevet bogen havde der muligvis været fokus på hvordan forskellige muslimske grupperinger fortolker spørgsmålene, og måske endda hvorfor de forskellige opfattelser findes.

Aminah Tønnsen er meget interesseret i kvinders forhold under islam; hvilket er tydeligt mange gange i teksten.

Forfatter: Aminah Tønnsen
Titel: Tror muslimer at jorden er flad?
Forlag: Gyldendal
Genre: islam, muslimer, religion, opslagsbog
Udgivelsesdato: 2006
Sider: 224
ISBN: 87-02-04481-1
Pris: 199 kr.

Dumhedens løvefødder - Idiosynkrasier m.m.

6. Mar 2006 13:35, ole

Der er både alvor og glimt i øjet, både analyse og lidenskab, i Nordbrandts nye artikelsamling. Den handler om situationen i Danmark lige nu, om Tyrkiet, om både islams og kristendommens mere og mere skadelige indvirkning på det politiske liv, om litteratur, forfattervilkår og meget, meget mere. Bl.a. også idiosynkratiske skildringer af de mange måder, han mener, dumheden manifesterer sig på i vore dage. Alt sammen rasende veloplagt, indimellem harmfuldt og arrigt, sine steder overgivent og djævelsk muntert, altid med blik for den tåbelige detalje, der røber helhedens skrøbelighed.

Religion, sport og andet tidsspilde

Dumhedens løvefødder - Idiosynkrasier m.m.

I Dumhedens løvefødder - Idiosynkrasier m.m. går Henrik Nordbrandt i krig imod alle de ting han ser som idiotier, hvilket omfatter ting som: islamiske, fodbold, monarkiet, cykelsport m.m. Retorikken er ofte trukket skarpt op.

Bogen er en samling af tekster hvoraf flere af dem har været trykt i aviser som Jyllands-Posten, Information og Weekend Avisen gennem de sidste otte år, men en tredjedel er skrevet i løbet af 2004 og 2005. Teksterne bygger på Henrik Nordbrandts egne oplevelser og tanker i Grækenland, Tyrkiet, Spanien, USA og Danmark.

Teksterne svinger meget i kvalitet. Enkelte af dem er så godt skrevet, at jeg får lyst til at citerer hele kapitlet, imens andre minder og malplacerede historier som burde være havnet i papirkurven i stedet for trykt; men de holder sig alle fint inden for hvad Henrik Nordbrandt kalder for idiosynkrasier; og har derfor alligevel en vis berittigelse.

"Vraget af kaptajn Georgios' skib er endnu ikke blevet tilgængeligt for offentligheden, og hvis det stod til islamisterne, ville det heller aldrig blive det, for de hader alt anden historie end den islamiske og gør, hvad de kan for at fortrænge den. Muligvis fordi de ubevidst fornemmer, at de, hvis de turde kaste et blev ind i den virkelige historiens spejl, ville få sig selv at se som de groteske karikaturer, de er."

Henrik Nordbrandt er både ateist og vegetar. Han afskyr tv-sport, teater, skat, jazz, kulturstøtten, og at oplæse sine egne værker, hvilket han har fårmået at skrive så meget om, at det nu har kunnet samles til en bog. Det kan lyde somom Henrik Nordbrandt er en mavesur gammel mand; men helt så enkelt er det dog ikke. Fx fortæller Henrik Nordbrandt at han godt kan lide Ankara på trods af byens huller i vejen.

"Jeg tror nemlig, at sproget dansk er selvcensurerende i en grad, som næsten igen, af nøjagtig samme årsag, gør sig klart. I hvert fald oplever jeg ofte i Danmark, at hvis man kommer med den forkerte bemærkning eller spørgsmål på det forkerte sted, bliver man enten ikke forstået, overhørt eller slet og ret ignoreret. Den meget priste danske tolerance har udviklet sig til så stort et tabu, at den næsten har ophævet sig selv.
Lad mig nævne et oplagt eksempel: Bortset fra nogle få yderliggående er næste alle danskere nogenlunde enige om, at Danmark er et demokrati. Ikke desto mindre er landet et monarki, en institution som krænker demokratiets vigtigste grundprincip: At alle mennesker principielt fødes lige. Man kan hævde, at det danske monarki fungerer ganske udmærket, at dets medlemmer er begavede, søde og rare, og at det ville være langt mere katastrofalt at have eksempelvis en Anders Fogh Rasmussen som præsident. Det er sikkert også sandt, men det ændrer intet ved princippet. Danmark er ikke et sandt demokrati, men ve dén der gør opmærksom på det! Når jeg nu og da diplomatisk fremlægger det synspunkt, at et monarki, der i Danmark i øvrigt nærmest har fået karakter af oprettet med "Se og Hør" og "Billed-Bladet" i orkestergraven, er en uværdig institution, både for publikum og for de optrædende, mødes jeg så at sige aldrig med modargumenter, men med undren eller forargelse.!

Jeg er glad for at have læst bogen; men jeg er endnu mere glad for, at det nok er første og eneste gang jeg har læst den helt. Der findes flere tekster i bogen som jeg gerne læser igen flere gange og vil citerer fra i forskellige sammenhænge, men et nok lige så stort antal er jeg blot glad for at have overstået. Samlet lander bogen midt imellem med en opfordring til at blive læst.

Forfatter: Henrik Nordbrandt
Titel: Dumhedens løvefødder - Idiosynkrasier m.m.
Forlag: Gyldendal
Genre: samfund, kultur, religion, islam, overtro
Udgivelsesdato: 3. november 2005
Sider: 216
ISBN: 87-02-04301-7
Pris: 199 kr.

De retfærdige - En islamisk stafet

23. Feb 2006 06:47, ole

Martin Krasnik har rejst rundt til islamister i London, Teheran, Beirut, Lahore og Riyadh for at forstå islam som politisk ideologi, hvilket samfund ønsker islamisterne og hvad vil der ske med os som ikke er muslimer. Han spørger er der plads til os ikke muslimer i islamiske stater med shialovgivning, kan vi leve sammen?

Ud af rejserne og de mange samtaler er der kommet en meget interessant og meget aktuel bog. Et af bogens tilbagevendende områder er retfærdighed, og Martin Krasnik (og læseren gennem ham) sander, at retfærdighed opfattes meget forskelligt alt efter hvilken tro og kultur man man lever i. Mange af de interviewede som Martin Krasnik snakker med på sine rejser har fået hele eller dele af deres uddannelse i vestlige lande og de læser engelske og amerikanske magasiner; men har alligevel en opfattelse af verden som lægger langt fra den Martin Krasnik (og mange danskere) har.

Islam - religion eller ideologi

De retfærdige - En islamisk stafet

"Så spørger han igen: "Er du jøde?"
Jeg taber kniven ned på min tallerken: "Nej, nej, jeg er bare ... jeg mener, jeg er ikke religiøs ... slet ikke..."
Han ignorerer mine håbløse benægtelser og dæmper stemmen endnu mere:
"Sig det aldrig til nogen." Han læner sig frem, så vores ansigter er få centimeter fra hinanden. Han sveder også. "Afslør det ikke. Aldrig!" Og imens han sætter sig brat tilbage i stolen fastholder han mine øjne og mumler: "Husk Daniel Pearl""

Inden Martin Krasnik rejser af sted til nye lande hører vi lidt om hvordan han arbejder for at få aftale i de lande han vil besøge, og vi hører hvordan både Martin selv og ikke mindst hans kone er meget utryg ved flere af rejserne. Da jeg læste disse bekymringer fik jeg det indtryk, at Martin Krasnik enten ikke elsker sin kone og deres barn, eller er drevet af en helt ekstraordinær kraft.

Selvom mange af samtalerne er meget konfrontative og følelsesladede skabte Martin Krasnik sig flere venner. Fx Mohammed Marandi fra Teheran: "»På en eller anden måde er det godt at have en ven, jeg er så uenig med«, siger jeg til ham. Han griner.
"På en eller anden måde er det godt at have en ven, der tror, han er så uenig med mig", svarer han.

Bogens største fejl består i, at Martin Krasnik dels blandet samtaler han har ført med muslimer han har mødt med tekst skrevet til os læsere. Nogle gange er der tale om gengivelse af ord og sætninger han har sagt til dem og andre gange er der tale om tanker han enten tænkte den gang eller da han skrev bogen. Det er langt fra altid til at se hvornår det er det ene og hvornår det er det andet, hvilket gør bogen rodet.

Den tidligere Deadline-studievært, nuværende USA-korrespondent for Weekendavisen og i øvrigt beton-ateist er rejst ud for at møde de stærkt religiøse muslimer - hjemme hos dem selv. Rundt i Iran, Libanon, Pakistan, Saudi-Arabien og Europa har han spurgt om politik og kærlighed, liv og død, og stillet spørgsmålet: Kan vi leve sammen i fred?

Martin Krasnik - 34 år - er journalist, uddannet cand. scient. pol.
Tidligere korrespondent og udlandsredaktør for Weekendavisen.
Fra 2002 - 2005 studievært på Deadline på DR2, hvor han blev kendt for sin kontante og engagerede stil.
Senest er han vendt tilbage til Weekendavisen, hvor han skriver om international politik og kultur.

Selvom Martin Kranik ikke fortæller om det i bogen, var han ikke alene af sted. Faktisk havde han et kamerahold med fra DR. Ud af det kom udsendelsen "På guds parti" som sendes mandag den 27. februar 2006 kl.: 21:00 på DR 2

Forfatter: Martin Krasnik
Titel: De retfærdige - En islamisk stafet
Forlag: Gyldendal
Genre: samfund, kultur, religion, overtro
Udgivelsesdato: 30. november 2005
Sider: 330
ISBN: 87-02-03968-0
Pris: 229 kr.


Årets bog 2005

18. Feb 2006 03:10, ole

Udvælgelsen af Årets bog 2005 har været svær - meget svær. De bøger som kunne være med i kapløbet er bøger udkommet (også genoptryk) i 2005 og som jeg har læst i 2005.

Årets bog 2005 blev: Den komplette guide til galaksen af Douglas Adams

Den komplette guide til galaksen

Bedste debatbog 2005: Helt uforsvarligt - eller Hvordan frihed altid er frihed for de andre til at gøre noget, vi ikke nødvendigvis kan lide af Christopher Arzrouni

Bedste lærebog 2005: Poker - så kan du lære det! af Erik Bork og Christian Kongsted

I kategorien "bedste lærebog" er alle bøger til undervisningsbrug og bøger som er skrevet for at læseren skal opnå en specifik viden om et bestemt emne. I 2005 var det især IT-bøger og pokerbøger som var dominerende.

Forstand og følelse - kulturkampen alvorligt talt

8. Feb 2006 04:53, ole

Forstand og følelse - kulturkampen alvorligt talt er skrevet af Trine Vendelboe Juul på baggrund af samtaler med ni kendte forskere, politikere og meningsdannere i Danmark. I bogens ni kapitler undersøger de bredden, dybden og ikke mindst retorikken i den aktuelle kulturkamp - hvad enten den kæmpes i klasseværelset, på socialkontoret, i medierne eller på museerne. Det er nye og tankevækkende perspektiver, der tilsammen tager statsministeren på ordet, når han siger, at fremtidens samfund ikke afgøres af den økonomiske politik, men af kulturkampen. Én af bogens pointer er dog netop, at den økonomiske politik og kulturkampen er to sider af samme sag.

Trine Vendelboe Juul forholder sig til kulturkampen som det, den er: et billede på den politik, der er blevet ført, siden VK-regeringen kom til magten. De politiske reformer, hvad enten de syltes eller gennemføres, er hentet fra kulturkampens drejebog, og omvendt er kulturkampen bestemmende for den politiske dagsorden. Skattestop og kulturkanon, universitetsreform og skoletest, startpakke og senest ignoreringen af velfærdskommissionens anbefalinger er alt sammen bidrag til kampen om kulturen og værdierne i samfundet.

Kulturkamp

Forstand og følelse

Bogen Forstand og følelse - kulturkampen taget alvorligt er Trine Vendelboe Juuls (Det radikale venstre) frustrationer imod Venstre og Dansk Folkeparti - nemmere bestemt imod Anders Fogh Rasmussen og Søren Krarup som hele bogen igen hænges ud som de store stygge mænd i dagens Danmark. Undervejs i bogen fik jeg den fornemmelse, at Trine Vendelboe Juul føler sig meget stærkt angrebet, og i afsnittet skrevet efter samtale med Uffe Elbæk (Det radikale venstre) virker det som om, de føler sig forfulgte. Jeg fik medlidenhed med dem begge to.

Blandt andet skriver Trine Vendelboe Juul i forordet "Socialdemokraterne, som er det eneste parti, regeringen ikke tør totalt ignorere, bliver kun inviteret med til forhandlingerne for at blive gjort til grin." Denne sætning er jeg lettere uforstående over for, således husker jeg da, at Det radikale venstre har indgået forlig i 2005 med regeringen og Dansk Folkeparti - men ikke med Socialdemokraterne. Den meget store frustration som Trine Vendelboe Juul giver udtryk for skyldes at det for første gange i mange årtier ikke hver evig eneste gang der skal forhandles et forlig hjem, er nødvendigt at tage Det radikale venstre med, men at andre partier kan have et flertal i Folketinget.

I bogen har Trine Vendelboe Juul fundet ni meningsfæller som hun har ført en samtale med og derefter skrevet et kapitel, hvor hun bruger enkelte citater fra meningsfællerne til at styrke sin kamp imod den politik som Folketingets flertal styrer. Bogen igennem kommenterer Trine Vendelboe Juul Anders Fogh Rasmussens bog Fra socialstat til minimalstat (1993) og det er jo i sig selv bemærkelsesværdigt, at en debatbog 13 år efter den udkom, kan have så stor indflydelse på en ny bog.

Udover dette modsvar imod politikken ført af Venstre og Dansk Folkeparti, fortæller Trine Vendelboe Juul bredt om alle de goder hun mener, at gode ting hun og hendes parti så gerne vil gennemfører - hvis altså blot de kunne komme til. Her ville det have været rart, om Trine Vendelboe Juul havde haft en større placering i Det radikale venstre, så ville det være mere interessant at læse; men bogen er dog ganske underholdende alligevel. Jeg har fx ikke fundet noget i bogen, som jeg mener er i strid med partilinjen.

Bogens sprog er ikke kompliceret og den er meget let at læse uden at have den store viden omkring samfundsforhold. Jeg kan bl.a. anbefale bogen til dem "som ikke mener politik" (de mener ofte: partipolitik / Christiansborgpolitik) er interessant, men som kun interesserer sig for deres egen hverdag, for bogen beskæftiger sig med uddannelse, arbejdspladser m.m.

De ni kendte forskere, politikere og meningsdannere i den rækkefølge de optræder i bogen:
Adam Holm, uddannet historiker og journalist
Dorthe Jørgensen
Morten Nødgaard Albæk, chef Danske Bank
Pia Olsen, folketingskandidat Socialistisk Folkeparti, SF
Tim Jensen, institutleder ved Institut for Filosofi og Religionsstudier på Syddansk Universitet Odense
Mette Tobiasen, adjunkt ved Aalborg Universitet
Lotte Heise, kommunist
Uffe Elbæk, byrådsmedlem i Århus Kommune for Det Radikale Venstre
Trine Rytter Andersen, billedkunstner og freelance

Forfatter: Trine Vendelboe Juul, Det Radikale Venstre
Titel: Forstand og følelse - kulturkampen alvorligt talt
Forlag: Klim
Genre: debatbog
Udgivelsesdato: 13. januar 2006
Sider: 239
ISBN: 87-7955-443-1
Pris: 250 kr.

Lydbøger klar til mp3-afspilleren

9. Jan 2006 07:06, ole

Gyldendal sælger Orla Frøsnapper og andre børneklassikere som lydfiler på nettet til børnenes mp3-afspiller.

DR Lydbøger klar til mp3-afspilleren

Verden handler - Fair trade?

8. Jan 2006 07:38, ole

Verden handler - Fair trade? fortæller at "verdens gode" er uretfærdig fordelt, at vi i vesten er de rige og velstående på bekostning af resten af verden - ikke mindst Afrika.

Bogen er opbygget med eksempler på handelsehindringer fx. EU's indre marked, kommentarer omkring hvad der er gjort for at modvirke handelsehindringer - herunder ikke mindst omkring WTO. Det er nogle gode eksempler og informativt, men bogen er alt for overfladisk, måske den er egnet i Folkeskolen 6 - 8 klasse.

Frihandel

Verden handler - Fair trade?

"Du og alle andre forbrugere berøres af verdens handel. I bogen Verden handler - Fair trade? kan du læse mere om varernes historie og om, hvordan handel kan være med til at skabe større lighed blandt klodens indbyggere. Når du går i butikker for at købe tøj, sko, mobiltelefon, slik, fødevarer og mange andre ting, så er du med til at påvirke fordelingen af rigdom i verden. En mere retfærdig, global handel tager hensyn til både producent og forbruger."

Sådan beskrives bogen på bagsiden, men når man har læst hele bogen igennem og især har lagt mærke til de sidste sider - herunder adresselisten får man det indtryk af bogen, at det er et PR stunt for at få flere til at handle i den kæde som hedder Fair trade, og ikke så meget med hvad vi i almindelig forstand forstår på frihandel (Fair trade). I bogen er bliver frihandel ændret for handel mellem lande uden toldsatser m.m. til at være et brand i stil med Coca-Cola, Mitsubishi og B&O, jeg synes ikke om denne ændring af begrebet, hvilket er medvirkende årsag til, at bogen skuffer.

Forfatter: Adrian Cooper
Titel: Verden handler - Fair trade?
Forlag: Maaholm
Genre: historie, samfundsfag
Udgivelsesdato: 25. august 2005
Sider: 48
ISBN: 87-7959-272-4
Pris: 281 kr.

Arnulf af Susanne Clod Pedersen

4. Jan 2006 05:47, ole

Arnulf er 16 år og den yngste af tre vikingesønner. Hans bror Rolf er landmand men den anden bror Helge er en plyndrende viking som Arnulf ser op til med den allerstørste beundring. I år skal Arnulf for første gang med Helge og de andre vikinger på togt, og ganske som på vikingernes togter er der fuld fart på bogen, en næsten lind strøm af begivenheder gør bogen meget læseværdig.

Vikinger
Arnulf af Susanne Clod Pedersen

Sikken en bog! Der er fuld fart på livet som viking i Susanne Clod Pedersens debutbog om vikingen Arnulf, som i år for første gang skal med på plyndringstogt, hvor han vil bevise han er en mand og værdig til den smukke Frejdis.

Helge har lovet Arnulf en plads på sommertogtet, men Helges skib vender hjem uden Helge som er blevet besejret af en norsk stormand, hvis datter Helge havde voldtaget. I dyb frustration over savnet af sin bror og sin egen knuste fremtid kan Arnulf ikke styre sit vilde temprament og på få dage gør Arnulf sig skyld i mere end én slem udåd, som fører den unge viking på en dramatisk, farefuld og begivenhedsfuld færd til vands. Undervejs finder Arnulf en ven.

"Arnulf nåede Tveravn (vikingeskib) og så sig forpustet tilbage. Leif kom humpende, støttet til sine fæller, og brændende pile ramte langskibet og truede med at sætte ild til det. Stadig flere mænd kom ud af skoven, men de hold sig på afstand og nøjedes med at bruge buerne, og Arnulf stak sværdet i skeden. Ud ville de have vikingerne, ud i stormen og det kværnende hav, jage dem af stranden som hævn for drab og ran, jarlsgården havde lyst som en baune over landet! Han kæmpede sig om bord men sank så sammen ved sin tofte, ude af stand til at røre sig igen."

Susanne Clod Pedersen udviser stor kendskab til ase- og venetroen både dens guder og skikke. Skulle du ikke være så stærk i asetroen og støder på ting du ikke kender på forhånd er der hjælp at hente i leksikon her.

Forfatter: Arnulf
Titel: Susanne Clod Pedersen
Forlag: Borgen
Genre: eventyr, viking, roman
Udgivelsesdato: 2. september 2005
Sider: 220
ISBN: 87-21-02614-9
Pris: 249 kr.

Harry Potter 7 udkommer i 2006

29. Dec 2005 01:02, ole

Det sidste bog om troldmandslærlingen Harry Potter udkommer i løbet af 2006. I øvrigt fortæller rygter at bogen på engelsk kommer til at hedde 'Harry Potter and the Pyramids of Furmat'.

Opdatering:

Det viste sig ikke at være korrekt, det viser blot hvor meget man kan stole på danske medier når de bringer historier.

Bog nr 7 bliver udgivet 21. juli - 2007 med titlen Harry Potter and the Deathly Hallows

Skriv til nettet

26. Dec 2005 09:35, ole

Skiv til nettet er en fremragende bog til alle som ønsker at lave gode hjemmesider. Bogen er dybt professionel og har stor fokus på hvordan man som stor virksomhed sikre sig, at alle kan læse hjemmesiden. Der er både fokus på forskellige størrelse pc-skærme, WAP, PDA og forskelle på PC og Mac.

Skriv til nettet er håndbogen for alle, der beskæftiger sig med kommunikation på Internet. Forfatterne Helena Englund og Karin Guldbrand gennemgår alle dele af produktion til Internet, fx. planlægning og strukturering af webstedet, hvordan folk navigerer på nettet, bedre webdesign og metoder til at teste webstedet.

Der gennemgås gode og dårlige skrifttyper, brug af effekter, designmæssig opsætning af sider samt brug af sproget.

Skriv til nettet
Skriv til nettet  - boganmeldelse

Du kan spare tid, hvis du bruger forfatternes praktiske råd og checklister, når du udarbejder og vedligeholder dit websted. Du kan give dit websted et skarpere og mere ensartet profil, hvilket giver folk en bedre oplevelse og får dem til at vende tilbage igen. DU kan blive bedre til at kommunikere på Internet, fordi du følger nogle klare regler for tekstskrivning, formatering og webdesign.

Håndbogen kan anvendes i uddannelsesforløb for webansvarlige, webdesignere og webredaktører - men er også velegnet til selvstudium, hvis du ønsker at skrive til nettet på en klar og letforståelig måde. Forfatterne Helena Englund og Karin Guldbrand har erfaring som webredaktører og arbejder som konsulenter med sprog og webkommunikation. Deres mange råd, tips og øvelser gør bogen nem at bruge i praksis.

Bogen har indhold til mange times læsning og træning. Jeg anbefaler du starter med at læse hele bogen igennem, for efterfølgende at bruge den til opslagsværk. Både selve teksterne, tjeklisterne fyldig oversigt over HTML-tegn er let af bruge som opslagsværk.

Hvis alle der lavede websteder havde læst og fulgte bogens råd og anbefalinger, ville Internet være langt bedre. Hver uge møder jeg fortsat websteder, som lider af nogle grundlæggende fejl... og det er langt fra kun private sites.

Bogen kan indimellem virke for voldsom i grundighed og omfang, og man kan få den ide at udskyde tingene og sige det kun har relevans for store virksomheders websteder, men hvis man husker på, at alle kan finde ens websted - både dem som er på Internet første gang samt forskere og andre professionelle, så er der en god grund til at gøre sig ekstra umage med ens websted, og følge de mange gode ting i bogen Skriv til nettet.

Forfatter: Helena Englund & Karin Guldbrand
Titel: Skriv til nettet (originaltitel: Klarspråk på nättet)
Forlag: Libris
Genre: IT-bog
Udgivelsesdato: 4. april 2005
Sider: 292
ISBN: 87-7843-715-6
Pris: 299 kr.

Narnia - Sølvstolen

25. Dec 2005 05:42, ole

I den sjette bog i serien om Narnia - Sølvstolen - kommer drengen Eustace Scrubb, som vi første gang mødte i bog fem, tilbage til Narnia og med sig til det magiske land har han Jill Pole fra hans fællesskole, hvor de begge bliver jagtet af en ubehagelig gruppe børn; men heldigvis har løven Aslan brug for deres hjælp til at finde prins Rilian, som er den eneste arving til Narnias trone, og derfor henter Aslan børnene væk fra skolen og forfølgerne.

Da Jill og Eustace kommer til Narnia lærer de, at prins Rilian har været forsvundet i 10 år, mange har forsøgt at finde ham, men det er ikke lykkedes for nogle - faktisk er der slet ingen af dem som drog ud for at finde ham, som nogensinde er vendt tilbage. Jill og Eustace møder den tungsindige marksmule Moddermukke som sammen med fire instrukser fra Aslan er eneste hjælp til at genfinde den forsvundne prins.

Narnia bog 6 Sølvstolen
Narnia - Sølvstolen

Sølvstolen er en virkelig god bog, hvor bog fem - Morgenvandrerens rejse - er meget langtrukket og med lange passager uden handling, så er der i Sølvstolen mange flere begivenheder selvom også denne bog er om en rejse. I Sølvstolen kommer de gennem kæmpernes land til kæmpernes borg og til en forunderlig underjordisk verden.

Ganske som i de andre bøger om Narnia er der mange fine tegninger i bogen og fortællestilen hvor forfatteren C. S. Lewis skifter fra at beskrive handlingen til at komme med kommentarer til os læsere.


I anledning af den danske biografpremiere på C.S. Lewis' eventyrklassiker Løven, heksen og garderobeskabet genudsendes alle Narnia-seriens 7 bind i en gavebogsudgave med restaurerede illustrationer af seriens oprindelige tegner, Pauline Baynes. Historien om hvordan der opstod forbindelse mellem vores verden og landet Narnia. Det hele begyndte, da onkel Andrew narrede Polly til at røre ved den magiske ring. Polly forsvinder til en anden verden, men hendes ven Digory tager efter hende for at få hende tilbage igen.

Narnia - Troldmandens nevø af C. S. Lewis bog 1 af 7
Narnia - Løven, heksen og garderobeskabet af C. S. Lewis bog 2 af 7
Narnia - Hesten og drengen af C. S. Lewis bog 3 af 7
Narnia - Prins Caspian af C. S. Lewis bog 4 af 7
Narnia - Morgenvandrerens rejse af C. S. Lewis bog 5 af 7
Narnia - Sølvstolen af C. S. Lewis bog 6 af 7
Narnia - Det sidste slag af C. S. Lewis bog 7 af 7

Forfatter: C. S. Lewis
Titel: Narnia - Sølvstolen (bog 6 af 7)
Forlag: Borgen
Genre: eventyr, fantasy
Udgivelsesdato: 10. oktober 2005
Sider: 209
ISBN: 87-21-02658-0
Pris: 129,95 kr.

Få en kvalitetsbog for kun 29 kr

19. Dec 2005 18:31, ole


Få en kvalitetsbog for kun 29 kr.


Kvalitetsbøger 30-50% under normalprisen

Da Vinci Mysteriet skal løses af Tom Hanks

19. Dec 2005 08:09, ole

Den kontroversielle bog "Da Vinci Mysteriet" har fået folk til at valfarte til Louvre i Paris og Rosslyn-kapellet i Skotland for første gang i livet.

Bogen om vores kulturelle myter og mysterier om den hellige gral og Jesus liv har været genstand for en massiv omtale overalt i verden, og Hollywood-selskaber har da også været i hård kamp for at sikre sig filmrettighederne.

Tom Hanks i hovedrollen
Filmatiseringen af bogen får premiere i de danske biografer den 19. juni i Ron Howards instruktion, og filmselskabet har nu offentliggjort en trailer for de nysgerrige, som dårligt kan klare ventetiden.

I hovedrollen som Robert Langdon ses Tom Hanks, og med på rollelisten er også de franske filmtalenter Audrey Tautou og Jean Reno.

Se trailer her

Ron Howard and Akiva Goldsman, the OscarÆ-winning director and writer of A Beautiful Mind, reunite to bring Dan Brown's The Da Vinci Code, one of the most popular and controversial novels of our time, to the big screen with a cast headed by two-time Academy AwardÆ winner Tom Hanks, Audrey Tautou, Jean Reno, Sir Ian McKellen and Alfred Molina.

Produced by OscarÆ-winner Brian Grazer and John Calley, The Da Vinci Code, begins with a spectacular murder in the Louvre Museum. All clues point to a covert religious organization that will stop at nothing to protect a secret that threatens to overturn 2,000 years of accepted dogma.

The Da Vinci Code commences production on June 30th in Paris and is set to wrap on October 19th in England.

Filmen er i bigraferne 19. maj 2006... om det også gælder for Danmark er uvist.

Lokes Høj

19. Nov 2005 11:52, ole

Tove på 13 år lever uden for en lille kedelig by, fra sit værelse kan Tove se Lokeshøj som hun har kær, for der søger hun hen hver gang livet driller. Der er kun ét sted som Tove synes bedre om end Lokeshøj, det er København. Så da hendes veninde fortæller at de kan tage til København en hel weekend og bo hos venindens storebror er Tove ovenud lykkelig, og skynder sig hjem til sin mor for at fortælle den gode nyhed, men desværre vil Toves mor ikke give tilladelse til turen. I frustration løber Tove af sted til Lokeshøj.

"Med ét blev jeg tvunget ned mod højen, min mave ramte jorden først, og al luften blev pustet ud af mig. Det var, som om højen var blevet en kæmpemæssig magnet, og jeg var kun en lille papirclips. Den kraft, der holdt mig nede, sugede mig fast ind til højen, og jeg lå helt fald ned mod den fugtige jord.

En smækkende lyd af tusind jernkæder, der låste sig om mine håndled og ankler, sønderrev luften. Jeg kunne ikke se dem, men jeg kunne mærke dem. Mine arme og ben var fastspændt og fastlåst in mod højen, og jeg var fanget af en uovervindelig usynlig kraft. Jeg forsøgte at bevæge kroppen, men det var umuligt. Jeg kunne ikke rokke en muskel, og jeg kunne ikke røre mig ud af stedet. Jeg lå bare fladt ned mod højen med armene ud til siden."

Ragnarok
Lokes Høj af Andrea Fisker, boganmeldelse

En stemme inde fra gravhøjen fortæller Tove hvordan kun skal slippe fri. Det viser sig at være guden Loke som taler til Tove, og de to aftaler at hjælpe hinanden, men det viser sig hurtigt, at Lokes hjælp ikke er helt så god som Tove først tror, det ender med at Toves mor bliver dødelig syg og derfor skal hun have Loke til at gøre hende rask, men Loke har forladt vores verden og draget til Udgård for at starte Ragnarok, og Tove har ikke andet valg, end at følge efter for Loke er den eneste som kan gøre hendes mor rask igen.

I Lokes Høj får vi et indblik i de gamle nordiske guders univers idet historien på en naturlig måde formår at inddrage flere af guderne som Heimdal, Odin, Thor og Sif i fortællingen, og derudover måder vi flere andre figurere for den nordiske mytologi som bl.a. Sleipner, nornerne og diser.

Hvis du har et hjerte som banker varmt for aser og vener kan du roligt læse bogen, for mig at se er bogen på ingen måde i konflikt med de historier som jeg har hørt om gyderne - det er mindre en Valhalla tegneserierne og tegnefilmen.

"Jeg krøb sammen under de store sten på toppen af Lokeshøj, klemt fast mellem himmel og jord, kun beskyttet af et fortidsminde. Den øresønderrivende lyd dundrede stadig fra et sted i nærheden, og det regnede med en blanding af blade og tunge dråber. Jeg kiggede forsigtigt frem fra stenene: I skovbrynet så jeg mørke skikkelser på heste - galopperende flettede de sig ind og ud mellem skovens slanke stammer. Ubesværet og hurtigt bevægede de sig frem, mens de opmærksomt gennemsøgte skovbrynet. Pludselig var jeg ikke så bange for, at højen skulle styrte sammen - jeg var mere bange for, at de mørke skikkelser skulle opdage mig! Jeg krøb endnu mere sammen under de store sten.
Skikkelserne samlede sig i en klynge foran skoven. Lederen befalede dem et eller andet, mens hans hest utålmodigt trippede. Det var en enorm hest - det så ud, som om den havde otte ben?!

Bogen er skrevet godt og spændende, men der bruges også en del faste vendinger i bogen, som får mig til at tænke på, om den enten er skrevet under stor tidspres, så der ikke har været tid til større sproglig udfoldelser, eller det er fordi den er skrevet så børn fra 10 år også kan være med. Hvad der end er årsagen til det, er det et lille minus i en ellers anbefalelsesværdig bog til folk med fantasien i behold.

"Forandring er, når det, der var før, bliver til det, der skal være efter."

"Glemsel er den værste form for død"


PS: Det er ikke en julebog selvom det er historien, som går forud for TV 2s 2005 julekalender Jul i Valhal.

Tidligere på året udkom en anden dansk bog Kongen af Ragnarok, som også handler om Ragnarok - men det er en voksenbog.

Forfatter: Andrea Fisker
Titel: Lokes Høj
Forlag: Phabel
Udgivelsesdato: 3. november 2005
Sider: 15
ISBN: 87-91693-54-3
Pris: 149 kr.

Drenge skal lokkes til bøgerne

10. Nov 2005 04:07, ole

En ny blanding af tegneserie og klassisk litteratur skal lokke læselysten frem hos de danske drenge.

Det er forlaget Phabel, der i deres nye serie 'Taynikma' har blandet tegneserie og traditionel litteratur for at fange de unge mænd, der helt har droppet at læse bøger. Det skriver Urban i dag.

DR Drenge skal lokkes til bøgerne

Tags

Arkiv